Tổng số lượt xem trang

Thứ Bảy, 23 tháng 4, 2011

Cuộc hội thảo mini về phá lôi vào tháng 10/2007 tại Hải Phòng

Tóm tắt cuộc Hội Thảo mini về “Chống Phong

Tỏa “ của ngành Đường Biển

Thành phần :

1/Lê Văn Kỳ

2/Trần Văn Chấp

3/Nguyễn Ngọc Linh

4/Nguyễn Thái Phong

5/Trần Công Chánh

6/Trầncông Hợp

7/Nguyễn Hữu Bảo từ thứ sáu

Thư ký hội thảo :

1/Đỗ Thái Bình

2/Huỳnh Thanh Bình báo Tuổi Trẻ

Việc ghi chép thực hiện bằng ghi âm,máy quay Camcorder Canon 7R65 MC,chụp hình kiêm ghi hình Fujifilm A 345.Các tài liệu cũ do Lê Văn Kỳ lưu giữ được scan bằng máy scan Canoscan Lide 20

Lịch làm việc :

Thứ hai 29/10/07 –làm việc tại Hội trường Cty Bảo Đảm An toàn Hàng Hải

Thứ ba 30/10/07 –như trên

Thứ tư 31/11/07-như trên

Thứ năm 01/11/07-thăm Bảo Tàng Hải Quân và Bảo Tàng Quân Khu III

Thứ sáu 02/11/07-thăm Bảo Tàng Công Binh và Bảo Tàng Quân Sự tại Hà Nội

Thứ bảy 03/11/07 sáng –làm việc với Bảo Tàng Hải Quân và Bảo Tàng Hải Phòng-Chiều –Bảo Tàng Hòn Dấu

Chủ nhật 4/11/07-sáng –Phong,Bình DT và Bình HT làm việc tại Hòn Dấu

Thứ hai 05/11/07 –sáng gặp cô gái đếm bom và ông Phúc

Tài liệu được ghi trên 2 ổ USB

-Ổ 1 –pic và video :các files hình ảnh và âm thanh ghi bằng máy chụp và ghi hình Fujifilm A 345

-Ổ 2 gồm:

-các files hình ảnh được scan từ các hình cũ trong cặp của LV Kỳ và các ảnh tại Hòn Dấu

-các files scan lại các văn bản .Riêng tài liệu của Nguyễn Khóai được lập một folder riêng

-các files ghi âm trong folder voice

-các files video quay bằng Camcorder Canon

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét