Tổng số lượt xem trang

Thứ Sáu, 25 tháng 12, 2009

Lời cám ơn của Đại Học Bách Khoa

Tôi chép lại lời cám ơn của nhóm nghiên cứu đề mục GK trường ĐHBK gửi Cục VTĐB sau những đo đạc ban đầu trên quả MK-52 của Cục VTĐB từ ngày 5/7/1972 đến ngày 8/7/1972 :

Các thí nhgiệm trên tiến hành được kết quả là nhờ có các lãnh đạo đề mục GK Bộ Giao thông vận tãi đã liên hệ cơ sở thực nghiệm,các đồng chí lãnh đạo Cục Đường biển và Ty Hàng Hải Hải phòng đã cho phép nghiên cứu,nhiệt tình giúp đỡ,tổ chức và bố trí đợt thí nghiệm. Nhóm nghiên cứu và tiến hành đề mục phá thuỷ lôi của Cục Đường biển và Ty Hàng Hải tại Hải phòng đã nhiệt tình giúp đỡ tổ chức bố trí đợt thí nghiệm và cộng tác chặt chẽ với chúng tôi, các đồng chí ở đội phá lôi của Ty Hàng Hải Hải phòng đã nhiệt tình giúp đỡ cho phép thí nghiệm trên quả thuỷ lôi MK-52 của đội đang dùng để nghiên cứu rà phá,cung cấp một số vật tư cần thiết và bố trí chỗ thí nghiệm, cho đầu thuỷ lôi hoạt động và thao tác
trên thuỷ lôi.
Chúng tôi xin chân thành cám ơn tất cả các đồng chí đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho đợt thí nghiệm và cùng cộng tác nghiên cứu.
Làm tại Hanội ngày 12 / 7 / 1972
NHÓM NGHIÊN CỨU ĐỀ MỤC GK
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
Lời cám ơn trên làm rõ thêm những gì đã viết khi đọc bài :"Vũ Đình Cự và tổ GK1" của Hàm Châu.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét