Tổng số lượt xem trang

Thứ Hai, 2 tháng 11, 2015

Một nhà lịch sử hải quân Mỹ nữa :Tom Beard

Nhắc tới Edward Marolda,tôi lại nhớ tới một nhà chuyên nghiên cứu lịch sử Cục Tuần Duyên Mỹ USCG (United States Coast Guard ) tên là Tom Beard .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét